پریزاد (جزوات دانشگاهی)

   تماس با ما

برای تماس با ما می توانید از این طرق اقدام کنید:

 

1. شماره موبایل

09305302439

 

2. ایمیل

parizad.library@gmail.com 

 

3. فرستادن پیام از طریق تلگرام

https://t.me/Parizad_Library

 

4. فرستادن پیام از طریق پر کردن کادر زیر:

 

09305302439   
parizad.library@gmail.com