پریزاد (جزوات دانشگاهی)

   قوانین سایت

 

1- کاربران هنگام خرید فایل باید اطلاعات خرید خود مانند نام و نام خوانوادگی خود را به درستی وارد نماید.

2- در هنگام خرید ایمیل خود را به درستی وارد نمایید تا لینک دانلود به ایمیل شما هم برود.

3- لینک دانلود به مدت یک هفته در ایمیل کاربر میماند.

مسئولیت عدم دانلود فایل در این مدت بر عهده ی کاربر میباشد.